Nowa dostawa zwierząt

0,00

1000 w magazynie

SKU: 7127 Kategoria:

Opis

Chaetodon auriga

Heteractis Magnifica

Heteractis Magnifica

Heniochus acuminatus

Diadema Urchin – sp.

Dolabella

Dolabella

Chromis Vanderbilt

Acanthurus leucosternon

Mespilla – globolus

Cantigaster solandri

Anampses meleagrides

Valenciennea sexguttata

Salarias fasciatus (red fin)

Salarias fasciatus (red fin)

Pseudocheilinus hexataenia

Ostrcion sp. – Yellow

Coris formosa (juv)

Coris formosa (juv)

Chromis Vanderbilt

Diodon sp.

Zebrasoma scopas

Zebrasoma desjardinii

Valenciennea sexguttata

Labroides dimidiatus

Clibinareus sp

Mespilla – globolus

Petrolisthes – sp.