Reklamacje w sklepie akwarystycznym AquaShop24

Prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Państwu, jeśli zakupiony produkt posiada wadę fizyczną lub prawną. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to wiedzieli Państwo o takowej wadzie.

Czym jest wada fizyczna lub prawna?

Według kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową, czyli ma miejsce wtedy, gdy produkt:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje wtedy, gdy sprzedany produkt:

 • stanowi własność osoby trzeciej
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej
 • występuje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
 • sprzedawane jest prawo, które nie istnieje.

Forma złożenia Reklamacji

Reklamację mogą Państwo złożyć w dowolnej formie, np.

 • Drogą mailową na adres sklep@aquashop24.pl
 • Listem na adres sklepu: Aquashop24.pl, Powstańców Wielkopolskich nr 1, 62-090 KIEKRZ

Co warto zamieścić w Reklamacji poza swoimi danymi?

 • Nazwę produktu oraz datę zakupu
 • Powód reklamacji (opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia)
 • Proponowany przez Państwa sposób załatwienia reklamacji

Reklamowany towar należy wysłać na adres naszego sklepu, przy czym to my poniesiemy koszt takiej wysyłki.            

Do otrzymanej od Państwa reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni.