Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta mogą Państwo w terminie 14 dni (liczonym od otrzymania towaru) odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej poprzez sklep akwarystyczny AquaShop24 bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu wystarczy przesłać do nas w dowolnej formie oświadczenie o odstąpieniu np.

  • Drogą mailową na adres sklep@aquashop24.pl
  • Listem na adres sklepu: Aquashop24.pl, ul. Powstańców Wielkopolskich nr 1, 62-090 Kiekrz 

Oświadczenie można złożyć również na dostępnym do pobrania Formularzu Odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Po otrzymaniu takiego oświadczenia prześlemy Państwu drogą mailową potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Skutki Odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą, w związku z czym niezwłocznie (a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji) zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

W przypadku odstąpienia od umowy powinni Państwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym miało miejsce odstąpienie, zwrócić nam zakupiony wcześniej produkt wysyłając go na swój koszt na adres sklepu: Aquashop24.pl, ul. Sędomierska 10/27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.